ONZE UITVAARTBEGELEIDERS

Gert van Vliet

Woerden is waar ik ben geboren en getogen. In 1974 ben ik samen met mijn vader een muziekwinkel gestart in Woerden. Daarna heb ik het vak als muziekhandelaar 32 jaar met veel plezier en passie uitgevoerd.

De naam Van Vliet en Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer zijn vanaf het ontstaan van het uitvaartcentrum met elkaar verweven. Mijn opa, Jan van Vliet, is jaren werkzaam geweest bij het uitvaartcentrum en mijn oom Gerard van Vliet was de voorganger van de, inmiddels in Woerden, welbekende uitvaartleider Jan van den End.

Vaak werd ik als muziekhandelaar gebeld door medewerkers van het uitvaartcentrum met de vraag om het geluid te verzorgen op diverse locaties in Woerden waar dit niet aanwezig was. Hierdoor kwam ik steeds meer in contact met de betreffende families. Daarnaast speelde ik als pianist steeds meer tijdens uitvaartdiensten en afscheidsplechtigheden van bekenden en dikwijls dierbaren. Hierdoor kwam ik meer en meer in contact met nabestaanden van Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer.

Bij mij ontstond als vanzelf de behoefte om mijn gevoel meer te laten spreken en om echt betrokken te zijn, te verbinden en hulp te bieden aan nabestaanden. In 2004 werd mij door het bestuur de vraag gesteld of ik meer voor hen zou kunnen betekenen.  Een vanzelfsprekende stap die ik graag aannam, waardoor ik op 1 februari 2006 als uitvaartleider in dienst ben getreden.

Als je werk mag doen, waarbij je het gevoel hebt dat het je volledig past, heb je niet meer het idee dat je aan het werk bent. Vaak spreek ik mensen die ziek zijn en die weten dat ze na een niet al te lange tijd komen te overlijden. Zij hebben dan vaak de wens om zelf alles nog door te spreken en te regelen. Samen bespreken wij dan alles met als resultaat dat alles netjes op papier komt te staan. Dat geeft rust en overzicht.
Laatst zat ik bij een oude mijnheer aan tafel en hadden wij zo’n voorbespreking. Na afloop zei hij tegen mij: “Gert van Vliet, jij maakt mij nu zo blij” en hij volgde met zijn levensmotto: “als je een ander blij maakt, zijn er twee mensen gelukkig.”

Martin van Die

Aandacht en de tijd nemen. Luisteren en goed informeren. Voor mij zijn dit de belangrijke zaken als ik in gesprek ben met nabestaanden.

Ik realiseer mij iedere keer weer, dat wanneer ik nabestaanden bezoek om de uitvaart te bespreken, ik als vreemde in een intieme, emotionele situatie kom. Van mij kan dan verwacht worden dat ik op een professionele wijze met kennis van zaken de nabestaanden zal bijstaan en voorlichten.

In de dagen die dan volgen krijgt de uitvaart meer vorm om uiteindelijk op de dag van de begrafenis of crematie een mooie en waardevolle herinnering te laten ontstaan.

Niets is dan belangrijker dat daarna kan worden teruggekeken op een dag die naast verdriet ook voldoening kent om hoe er afscheid is genomen van een dierbaar persoon.

Daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten. En ook na de uitvaart kunnen nabestaande op mij rekenen. Dienstverlening zit in mijn DNA.

Adri van der Lingen

“Zorgen voor…” loopt als een rode draad door mijn persoonlijke en arbeidzame leven. Naast echtgenote, moeder van twee zonen en oma van vier kleinkinderen ben ik jaren in de dienstverlenende sector werkzaam geweest. In 2005 kwam langzamerhand de wens naar voren om in de uitvaartzorg te gaan werken. Cursussen, een opleiding bij Docendo (2010), stages en werkervaring opdoen als uitvaartassistente, verzorgster van overledenen en chauffeuse bij statievervoer brachten mij steeds een stapje verder naar mijn doel. Sinds augustus 2012 ben ik werkzaam als uitvaartbegeleidster bij De Laatste Eer in Woerden. Hier bemerk ik steeds weer dat het fijn is om iets te kunnen betekenen in moeilijke periodes in het leven van mensen die verdriet en gemis ervaren.

Als uitvaartbegeleidster stap ik bij veelal mij onbekende nabestaanden naar binnen, in een van de meest intieme momenten van het leven. Zij laten mij in vertrouwen toe in hun persoonlijke leven en ik doe op mijn beurt alles wat in mijn vermogen ligt om rustig, persoonlijk en respectvol te helpen bij het regelen en uitvoeren van de uitvaart. In zo’n korte periode een vertrouwensband met elkaar opbouwen is elke keer weer heel bijzonder.

Het omgaan met vele vormen van rouw en wensen, vraagt inzet en empathie. Mijn passie is om in samenwerking met de nabestaanden ervoor te zorgen dat er op een warme en liefdevolle manier afscheid genomen kan worden van een dierbare, met als doel dat nabestaanden dit als een waardevolle herinnering met zich mee kunnen dragen.