Dierbare
Herdenken
Uitvaartcentrum Woerden fav

Begraven

Wilt u als nabestaande een mooie plek om naar toe te gaan na het overlijden van een dierbare om hem of haar te herdenken? Of heeft de overledene zelf aangegeven begraven te willen worden? Dan is een begrafenis wellicht de juiste keuze.

Familiegraf

Veel mensen kiezen voor een (eigen) familiegraf. Een familiegraf (ook wel een particulier graf genoemd) huurt u voor twintig jaar binnen de gemeente Woerden. Daarna is telkens verlenging van een periode van tien jaar mogelijk. In een familiegraf is ruimte voor maximaal twee personen. De tijdstippen van begraven kunnen vele jaren uiteen liggen.

Algemeen graf

Van een algemeen graf kunt u eveneens twintig jaar gebruik maken binnen de gemeente Woerden. Echter is hierna geen verlenging meer mogelijk. Ook in een algemeen graf is ruimte voor twee personen. Overledenen die in een algemeen graf begraven worden, zijn doorgaans geen familie van elkaar. Het is dus mogelijk dat op hetzelfde graf twee grafmonumenten kunnen komen te staan. Bij een algemeen graf zijn er geen rechthebbenden.

Kindergraf

Voor kindergraven gelden overeenkomstige regelingen, maar wijken de huurprijzen af.

Graftarief

De tarieven die de gemeente Woerden hanteert kunt u hier bekijken.

Kist dragen begravenis Woerden
Wij blijven jou altijd herdenken

Begraafplaatsen in regio Woerden

Algemene Begraafplaats Rijnhof

De begraafplaats Rijnhof in Geestdorp is sinds 1976 in gebruik en heeft een algemeen en een rooms-katholiek gedeelte. Deze begraafplaats heeft een eigen aula… en is karakteristiek voor de sobere maar parkachtige stijl van die tijd. Door de opgaande begroeiing rondom heeft deze open begraafplaats toch een besloten karakter. Op begraafplaats Rijnhof kan een urn worden bijgezet in een urnenmuur (columbarium) of in een urnengraf. De as van een overledene kan ook worden verstrooid op een daarvoor aangelegd strooiveld.

Rijnhof beschikt over een ruim parkeerterrein.

Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan

De lommerrijke en sfeervolle Algemene Begraafplaats aan de Meeuwenlaan is in gebruik sinds 1936 en is ontworpen door de bekende tuinarchitect…
Leonard Springer. Zijn ontwerp wordt gekenmerkt door enkele elementen uit de landschapsstijl: grote bomen en beschutte plekken.

Op Begraafplaats Meeuwenlaan worden nieuwe particuliere graven uitgegeven, maar geen algemene graven. Rond deze begraafplaats staat een afschermende singel van bosplantsoen en bomen. De straten en lanen in de directe omgeving bieden enige parkeerruimte.

Algemene Begraafplaats Kamerik

De Algemene Begraafplaats in Kamerik is in 1980 in gebruik genomen en ligt net buiten het dorp aan de Van Teylingenweg in een landschap van sloten…
en weilanden. Deze tamelijk kleine begraafplaats heeft een algemeen en een rooms-katholiek gedeelte. Er zijn nissen voor het plaatsen van urnen en hier ligt een strooiveld vlakbij om de as van uw dierbare uit te strooien.

De inrichting is sober, vrij strak en functioneel. Een kader van bosplantsoen zorgt echter voor beslotenheid en intimiteit. Deze begraafplaats beschikt niet over een aula, maar wel over een eigen parkeerterrein.

Begraafplaats Spijck Harmelen

Buiten de dorpskern van Harmelen aan de Dorpeldijk ligt begraafplaats ’t Spijck. Deze begraafplaats is geopend in 1969 en is sober, strak en…
vrij open. Ook hier is zowel een rooms-katholiek als een algemeen gedeelte. Het ’t Spijck biedt tevens de mogelijkheid tot bijzetting in een urnenmuur of in een urnengraf.

Tussen de begraafplaats en het omliggende terrein staan bomen en struiken, waardoor een zekere beslotenheid is ontstaan. De begraafplaats beschikt over een parkeerterrein, een wachtruimte en toiletvoorziening. Er is geen aula op deze begraafplaats.

R.K. Begraafplaats De Hoge Wal

De R.K. Begraafplaats De Hoge Wal is eigendom van de Parochie Pax Christie Geloofsgemeenschap H. Bonaventura. Het is een sfeervolle…
kleine begraafplaats, gesticht in 1828 en bestemd voor leden van de R.K. gemeenschap te Woerden. Op De Hoge Wal kunnen urnen worden bijgezet in urnengraven.

Begraafplaats De Hoge Wal is in 1832 in gebruik genomen. Dit rijksmonument maakt deel uit van de vroegere stadswal van Woerden en is niet vrij toegankelijk. Voor inlichtingen of een bezoek aan begraafplaats De Hoge Wal kunt u contact opnemen met dhr. W.J.A. de Wilde, tel. 0348-415921.

Drie oude begraafplaatsen

Verder zijn er drie oude begraafplaatsen en is er nog een Joodse begraafplaats van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Deze laatste… begraafplaats is een gemeentelijk monument en ligt in het Westdampark.

Op de drie oude begraafplaatsen in de gemeente Woerden worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Deze gemeentelijke monumenten kunnen wel worden bezocht.

De Familiebegraafplaats aan De Brauwstraat is aangelegd in 1813 en is een gemeentelijk monument. Het karakter ervan wordt bepaald door monumentale bomen. Ook De Oude Begraafplaats aan de Leidsestraatweg in Harmelen heeft door monumentale bomen en grafmonumenten een statige uitstraling.

Laat ons uw zorg uit handen nemen

De betrokken medewerkers van Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer staan u graag bij in deze verdrietige tijd.
Neem gerust contact met ons op en wij nemen al uw zorg uit handen bij het regelen van de begrafenis.