Herinneringen
Vasthouden
Uitvaartcentrum Woerden fav

Deposito

Iedere uitvaart ziet er anders uit. Elk mens is namelijk uniek en verdient een uitvaart die bij hem of haar past. Ook is het belangrijk dat u als nabestaande op een goede en vertrouwde manier afscheid kunt nemen van uw dierbare. Wij gaan samen met u op zoek naar geschikte opties om de uitvaart in te richten naar wens. Onze uitvaartbegeleiders zorgen ervoor dat u met een goed gevoel kunt terugkijken op deze bijzondere dag.

Ontstaan deposito

In het kader van de dienstverlening van de Uitvaartvereniging bestond er een mogelijkheid de kosten van een uitvaart vooraf te voldoen. Om het mogelijk te maken deze “vooruitbetaling” in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek onder de post Buitengewone Lasten, zijn de “vooruitbetalingen” in 1992 in een zelfstandige “Stichting Depositofonds” ondergebracht. De Stichting moest aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling “Buitengewone Lasten”. 

Liefdevolle herinneringen
Deposito uitvaart Woerden

Enkele eisen waren dat:

  • De stortingen moesten worden ondergebracht bij gerenommeerde banken en of instellingen
  • De stortingen mochten niet worden belegd
  • De stortingen mochten niet vrij opneembaar zijn
  • De stortingen mochten alleen worden vrijgemaakt voor uitvaartkosten
  • De stortingen mochten per persoon worden bijgehouden

In de statuten is opgenomen, dat de gemaakte rente over de uitstaande deposito’s moet worden verdeeld onder aftrek van de gemaakte kosten.

Ontwikkelingen

Met ingang van het belastingjaar 2009 zijn de “vooruitbetalingen” voor begrafenissen en/of crematies niet meer aftrekbaar als “Buitengewone Lasten”. Wel zijn deze “betalingen” vrijgesteld in Box 3 tot een jaarlijks vast te stellen maximum indien zij aan de genoemde voorwaarden voldoen. Het Depositofonds heeft bij vier verschillende banken een bankrekening om te voorkomen dat de gelden niet onder het Depositogarantiestelsel vallen.

Hoe werkt het Deposito?

Het deposito wordt geopend door storting op de rekening van de Stichting bij een erkende Nederlandse bankinstelling vallende onder de garantiestelling van de Nederlandse Bank. Voor deelname aan het Depositofonds hoeven geen vragen over de gezondheid te worden beantwoord. Van de gestorte bedragen wordt een “folio” op naam bijgehouden, waarop jaarlijks de verkregen rente wordt bijgeschreven. Ieder jaar wordt een overzicht van de stand van zaken van het Deposito verstrekt. Bij overlijden komt het saldo ter beschikking voor de uitvaartkosten. Na overlegging van de overlijdensakte en de rekening van de uitvaartonderneming vindt uitbetaling plaats. Mochten de uitvaartkosten lager zijn dan het Depositosaldo, dan komt het restant ter beschikking aan de erfgenamen. Zijn de uitvaartkosten hoger dan zal dit meerdere door de erfgenamen moeten worden voldaan aan de uitvaartondernemer.

“Stichting Depositofonds”
Coöperatieve Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Woerden en Omstreken U.A.
Nr. KvK Utrecht: 41185289
Oudelandseweg 52,
3443 AC Woerden.
Telefoon 0348 – 41 86 86

Voordelen van een depositostorting

Het Depositofonds (Stichting) is een goede oplossing voor mensen die vooraf een voorziening willen treffen voor de kosten van een uitvaart. Daarnaast is de waarde van het gestorte bedrag in het Depositofonds vrijgesteld in Box 3 voor de inkomstenbelasting tot een inleg van € 8.665, – per persoon (2024). Het Depositofonds voldoet aan de voorwaarde dat het gestorte bedrag geblokkeerd is en uitsluitend gedeblokkeerd kan worden voor de voldoening van de kosten van de uitvaart ten name van de deposant.

Deposito dragers Woerden
Wij zullen je nooit vergeten

Banken met Depositogarantiestelsel

De Stichting Depositofonds mag volgens haar statuten de gelden alleen onderbrengen bij banken die onder het Depositogarantiestelsel van de Nederlandse bank vallen. Deze garantie is gegarandeerd tot € 100.000,- per bank.

Vanwege het feit dat een aantal banken niet met een Stichting wil bankieren, wordt op dit moment boven dat maximum uit gekomen. Het risico wat een deposant loopt beperkt zich naast het Deposito Garantiestelsel, slechts tot de liquiditeitspositie van de banken waar de Stichting bij bankiert. De banken waarbij de Stichting bankiert zijn: ING, KNAB, ABN en Volksbank.

Een deposito kan worden geopend door een storting op de bankrekeningnummer NL02 KNAB 0727 0475 58 van de Stichting Depositofonds Coöperatieve Uitvaartvereniging voor Woerden en Omstreken. Verzoek is om na een storting een Email te sturen naar de penningmeester, henk.verhoef@ziggo.nl, met de mededeling dat er geld gestort is. Daardoor is de penningmeester op de hoogte van de storting en kan hij per omgaande bevestigen dat de storting is ontvangen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Het Depositofonds?