ONTSTAAN DE LAATSTE EER

​Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer komt oorspronkelijk voort uit initiatieven van enkele plaatselijke protestantse kerken. Later werd ook samengewerkt met het CNV. Het uitvaartcentrum heette in eerste instantie “Stichting Protestants Christelijke begrafenisonderneming”. Daarna is er gekozen voor de naam “De Laatste Eer”.

De dienstverlening lag destijds bij de heer Hamerslag en vanaf ongeveer 1963 bij de heer J. van den End. Hij werd onze eerste fulltime uitvaartleider en heeft veel betekend voor Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer. De heer J.D. van der Schilden had de dagelijkse leiding tot medio 2013. Inmiddels hebben wij afscheid van hem genomen omdat hij met pensioen is gegaan.


De uitvaarten van Rooms-Katholieke mensen werden uitgevoerd door de koster van de R.K. Bonaventurakerk. Na zijn overlijden kwam er geen vervanger in zijn functie en is Uitvaartcentrum Woerden ook deze uitvaarten gaan verzorgen. In 1984 is het uitvaartcentrum aan de Oudelandseweg gebouwd en is de naam en rechtsvorm gewijzigd in “Coöperatieve Uitvaartonderneming U.A. De Laatste Eer”.


Inmiddels is “De Laatste Eer” ook wel bekend als “Uitvaartcentrum Woerden”. Tevens onderscheiden wij ons als uitvaartvereniging van commerciële uitvaartorganisaties, aangezien wij geen winstoogmerk hebben.